Презентация - Stany Generalne we Francji

Смотреть слайды в полном размере
Презентация Stany Generalne we Francji

Вашему вниманию предлагается презентация на тему «Stany Generalne we Francji», с которой можно предварительно ознакомиться, просмотреть текст и слайды к ней, а так же, в случае, если она вам подходит - скачать файл для редактирования или печати.

Презентация содержит 8 слайдов и доступна для скачивания в формате ppt. Размер скачиваемого файла: 923.40 KB

Просмотреть и скачать

Pic.1
Stany Generalne we Francji Ludmyla Plotnikova 3TI_13
Stany Generalne we Francji Ludmyla Plotnikova 3TI_13
Pic.2
États généraux Parlament w Królestwie Francuskim będący reprezentacją przedstawicieli społeczeństwa
États généraux Parlament w Królestwie Francuskim będący reprezentacją przedstawicieli społeczeństwa francuskiego (trzech stanów: kleru, rycerstwa - szlachty oraz mieszczan i chłopów), zwołane po raz pierwszy przez króla Filipa IV Pięknego w 1302 r. Delegaci byli wyposażani przez wyborców w ścisłe instrukcje poselskie.
Pic.3
Stany Generalne, zwołane w Orleanie pod przewodnictwem Karola IX i regentki Katarzyny Medycejskiej,
Stany Generalne, zwołane w Orleanie pod przewodnictwem Karola IX i regentki Katarzyny Medycejskiej, rycina z XVI w. — Bibliothèque nationale, Paryżfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN Kompetencje Stanów Generalnych nie zostały dokładnie określone, a sprzeczności między przedstawicielami poszczególnych stanów oraz brak inicjatywy ustawodawczej ograniczyły ich znaczenie. Królowie rzadko zwoływali Stany Generalne - w okresie absolutyzmu nie zwoływano ich przez 174 lata, mimo że teoretycznie (według XIII-wiecznego stanowiska) miały one decydować o nowych podatkach.
Pic.4
Rola i znaczenie Stanów Generalnych zmieniały się w ciągu wieków. W 1789 r. były one miejscem wystąp
Rola i znaczenie Stanów Generalnych zmieniały się w ciągu wieków. W 1789 r. były one miejscem wystąpień przywódców stanu trzeciego, ogłosiły się Zgromadzeniem Narodowym, a później Konstytuantą, stając się pierwszym organem ustawodawczym rewolucji francuskiej.
Pic.5
Trzy zasady ustrojowe opracowane przez legistów: Król jest najwyższym zwierzchnikiem lennym (Król je
Trzy zasady ustrojowe opracowane przez legistów: Król jest najwyższym zwierzchnikiem lennym (Król jest suwerenem suwerenów). - istniejąca już wcześniej w prawie lennym zasada, która umożliwiła Kapetyngom odzyskiwanie poszczególnych lenn, a w konsekwencji do zjednoczenia kraju; dająca królowi możliwość kontrolowania wszelkich stosunków lennych na terenie królestwa, nawet ponad głowami jego wasali. Król jest źródłem wszelkiej sprawiedliwości. - również istniejąca już wcześniej, w czasach Franków zasada, wyposażająca monarchę w najwyższą władzę sądowniczą. Król jest cesarzem w swoim królestwie. (łac. rex imperator in regno suo) - zasada zakładająca, że królowi Francji, jako następcy cesarzy rzymskich na tych ziemiach przysługują uprawnienia podobne do tych, jakie posiadali cesarze rzymscy (podstawa do ukształtowania się we Francji monarchii absolutnej oraz podkreślająca suwerenność króla Francji i samego kraju (szczególnie niezależność od uniwersalistycznych dążeń cesarzy niemieckich.
Pic.6
Teoria , System ,Zasady Teoria statutowa. - władza królewska nie jest dziedziczona w dynastii panują
Teoria , System ,Zasady Teoria statutowa. - władza królewska nie jest dziedziczona w dynastii panującej jako prywatny spadek, zasady sukcesji są określone prawem publicznym. System agnatyczny następstwa tronu. - zasada wyprowadzona z prawa salickiego, zabraniającego kobietom dziedziczenia ziemi salickiej (Francja dawniej była zamieszkana przez Franków Salickich i obowiązywało w niej ich prawo) określająca system następstwa tronu Francji jako agnatyczny, prawo do tronu posiadali jedynie męscy przedstawiciele dynastii, nie było możliwości dziedziczenia korony po kądzieli (przez małżeństwo lub po matce).
Pic.7
Zasada ciągłości I niepodzielności domeny. Zasada ciągłości monarchii. - moment śmierci panującego m
Zasada ciągłości I niepodzielności domeny. Zasada ciągłości monarchii. - moment śmierci panującego monarchy jest automatycznie momentem wstąpienia na tron jego następcy (tzw. zasada Król umarł, niech żyje król! - fr. Le roi est mort, vive le roi!). Zasada niepodzielności domeny. - tzw. domena królewska, czyli ziemie należące do panującej dynastii utraciły swój prywatny charakter, stając się własnością Francji, królowie nie mieli prawa rozporządzać ziemiami wedle własnego uznania (nie mogli np. dokonać alienacji ziemi wchodzącej w skład domeny).
Pic.8
Stan trzeci Stan trzeci przestał formalnie istnieć w 1791 roku z ogłoszeniem pierwszej konstytucji f
Stan trzeci Stan trzeci przestał formalnie istnieć w 1791 roku z ogłoszeniem pierwszej konstytucji francuskiej. trzeci – nazwą tą określano w przedrewolucyjnej Francji ogół ludzi wolnych nie zaliczających się do szlachty i kleru. W chwili wybuchu rewolucji francuskiej zaliczano do niego ponad 25 milionów, a więc około 99% ludności Królestwa Francji. Można dokonać następującego podziału stanu trzeciego. mieszczaństwo: burżuazja (bogaci kupcy, przemysłowcy, właściciele plantacji, handlarze niewolników, bankierzy) wyżsi urzędnicy (intendenci prowincji, poborcy podatkowi, wyżsi urzędnicy skarbowi i sądowi) ludzie wykonujący wolne zawody (np. adwokaci, lekarze, nauczyciele, literaci) drobnomieszczaństwo (np. drobni kupcy, drobni urzędnicy, rzemieślnicy) – ok. 3 miliony ludzi proletariat (np. robotnicy manufaktur, czeladnicy) Stan – ok. 2,4 miliona ludzi chłopi (ponad 22 miliony ludzi): chłopi – właściciele ziemi chłopi – dzierżawcy ziemi "połownicy" (dzierżawiący ziemię od innych chłopów) winiarze chłopi bezrolni (ponad 5 milionów ludzi)


Скачать презентацию

Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!